HISTORY
SOCIAL FOOD CULTURE
SISTER CUISINES
FOLK CUISINE
RECIPES
INGREDIENTS
 
 
 
 
ARTICLES
DICTIONARY
BIBLIOGRAPHY
ADDRESSES / LINKS
 
 
B�BL�YOGRAFYA

Şenler, Remziye–Mebrure Şenler; Osmanlı Ramazan Sofraları, İstanbul, 2001, 125 s.
Tan, Nail; Türk Şekerciliğinin Öncüsü Araçlı Hacıbekir Ailesi, Ankara, 2005, 48 . (resimli).
Tanör, Sevim; Ağız Tadı (Yemek Kitabı), Sistem Yayınları, İstanbul, 1987, 296 s. (2. bs.).
Tarifesi Bende. Akşehir Yöresel Yemek Tarifleri, hzl.: Komisyon, Akşehir Kültür Sağlık Eğitim Vakfı (AKSEV) Yay., Akşehir, 2005; 75, [5] s. (resimli, Nasreddin Hoca fıkralı).
Tasavvuf Kitabı, Haz. Cemil Çifçi, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2003, 751 s. (“Tasavvuf ve Yemek: s. 375-423).
Tekeli, Sait Tahsin; Türkiye’de Köy Ekmekleri ve Tekniği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1970, 62 s.
Tekin, Mehmet (yay. haz); II. Hatay Mutfağı Sempozyumu Bildirileri, Antakya, 21-22 Temmuz 1996, Hatay Folklor Araştırmaları Derneği Yayınları, Antakya, 2004, 86 s.
Telli, Fahir; Balık Yemekleri. Deniz Ürünleri Mutfağı, Dönence Yayınları, İstanbul, ty., 240 s. (resimli).
Temizkan, Sema; Bizanslı Yemekler (Musevi, Rum, Ermeni Mutfağından Seçmeler), Özgür Yayınları, İstanbul, 2002, 211 s.
Tezcan, Mahmut; Türk Yemek Antropolojisi Yazıları, Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, Ankara, 2000, 148 s.
Tezcan, Semih (yay.); Bir Ziyâfet Defteri, Simurg Yayınları, İstanbul, 1998, [7], 59 s.
Tokdemir, Hayrettin; Artvin Yöresi Folkloru, Ankara, 1993, 679 s. (s. 110-127).
Toker, Serpil; Yemek ve Tatlı Kitabı, Toker Yayınları, İstanbul, 1994, 464 s.
Tokuz, Gonca (Haz.); Gaziantep Yemekleri, Gaziantep Üniversitesi Vakfı Yayınları, Gaziantep, 1993?, 198 s.
Tokuz, Gonca; Gaziantep Tatlıları, Gaziantep Üniversitesi Vakfı Yayınları, Gaziantep, 1993?.
Tokuz, Gonca; Gaziantep ve Kilis Mutfak Kültürü, Gaziantep Üniversitesi Vakfı Yayınları, Gaziantep, 2002, [xıı], 378 s. (resimli).
Topaloğlu, İhsan; Yöresel Folklor Araştırması. Rize Folklorunda Tulum – Horon ve Düğünler, Eser Ofset Matbaacılık, Trabzon, 2005, 218 s. (resimli), (Düğünlerde Yapılan Yemekler: s. 117, Enişte Sofrası: s. 123-124).
Topaloğlu, İhsan; Yöresel Folklor Araştırması. Rize’de Eski Köy Düğünleri (Araştırma – İnceleme – derleme), Eser Ofset Matbaacılık, Trabzon, 2006, 218 s. (resimli), (Düğünlerde Yapılan Yemekler: s. 129-133, Enişte Sofrası: s. 151-157).
Tovmasyan, Takuhi; Sofranız Şen Olsun. Ninelerimin Mutfağından Damağımda Aklımda Kalanlar, Aras Yayınları, İstanbul, 2004, 160 s. (resimli).
Trabzon ve Yakın Yöresinin Geleneksel Yemekleri. Traditional recipes from Trabzon and its vicinity,  Derleyen ve Çeviren: Şengül Özmen Gür, Trabzonlu Dernek Başkanları Derneği Yayını, İstanbul, 1997, 288 s. (resimli).
Trabzon Yöresel Yemekleri, Haz. M. Volkan Canalioğlu vd., Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, [Trabzon], 1998, 54 s. (resimli) (2. bs.).
Tuna-Akçay, Sabahat; Zeytin Ağacı Zeytin Zeytin Yağı, İstanbul, 1997, 64 s.
Turkish cookery book, Fethiye International Group, Ankara, 2004, 40 s. (renkli resimli) (Fethiye’de yaşayan İngilizlerin pişirdiği yemekler).
Tuz Kitabı, Editörler: Emine Gürsoy Naskali – Mesut Şen, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2004, xii, 357 s. (resimli).
Türâbî Efendi, Mecmua-i Et’imme-i Osmaniye. Turkish Cookery Book, London, 1864. (1884’te 2. basımı ve son 20 yıl içinde de 3 kez tıpkıbasımı yapılmıştır)
Türâbi Efendi, Osmanlı Mutfağı, Çev.: Altay İltan Aktürk,Dönence Yay., İstanbul, 2005, 207 s. (resimli).

previous page   Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15   next page
 
  SEARCH   Main Page | About Us | Copyright & Privacy | Contact Us | Site Map
 
(c) Copyright 2011 Turkish Cultural Foundation
Turkish Cultural Foundation | Turkish Culture | Turkish Music Portal | Turkish Culture Shop