TÜRK MUTFAĞI TARİHİ
YEMEK ve SOSYAL HAYAT
KARDEŞ MUTFAKLAR
HALK MUTFAĞI
TARİFLER / REÇETELER
MALZEMELER
 
 
 
 
MAKALELER
SÖZLÜK
BİBLİYOGRAFYA
ADRESLER / LİNKLER
 
 
B�BL�YOGRAFYA


Unger, Friedrich; A King’s Confectioner in the Orient, Edited with a Commentary by Priscilla Mary Işın, Kegan Paul Limited, London – New York – Bahrain, 2003 (2. bs. 2004); X, 200, 23 (resim) s.
Uslu, İsmail; Bodrum ev Yemekleri, Faydalı Bitkiler, Şifalı Çaylar, Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla, İzmir, 2003,[2], 51 s.
Uysal, Şeyma; Uygulamalı Yemek ve Tatli Kitabı, Uysal Kitabevi Yay., Konya, 1997, 320 s.
Üçer, Müjgân; Sivas Halk Mutfağı, Esnaf Matbaası, Sivas, 1992, 119 s. (resimli).
Üçer, Müjgân – Fatma Pekşen; Divriği’de Mutfak Kültürü. Yemekler, Gelenekler, İnançlar, Atasözleri, Sivas Hizmet Vakfı Yayınları, Sivas, 2001, [1], 312 s. (resimli).
Üçer, Müjgân; Anamın Aşı Tandırın Başı. Sivas Mutfağı. İl Merkezi ve İlçe Yemekleri. Gelenek, Görenek, İnançlar ve Sözlü Kültür, Kitabevi Yayınları, Sivas Kitaplığı: 4, İstanbul, 2006; XLII, 770, LII s. (renkli resimli).
Üçüncü Milletlerarası Yemek Kongresi [ÜMYK] - Türkiye 7-12 Eylül 1990 [Bildiriler], (Haz. Feyzi Halıcı), Konya Kültür ve Turizm Vakfı Yayınları, Ankara, [1991], XX, 11-218, [16] s. (resimli).
Üner, Sıtkı; Balık Avcılığı ve Yemekleri, İstanbul, 1992, 192 s. (2. bs.).
Ünsal, Artun; Süt Uyuyunca, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997, 211 s. (büyük boy, renkli resimler).
Ünsal, Artun; Nimet Geldi Ekine. Türkiye Ekmeklerinin Öyküsü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001, 288 s. (büyük boy, renkli resimler).
Ünsal, Artun; Ölmez Ağacın Peşinde. Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000, 294 s. (büyük boy, renkli resimler).
Ünsal, Ayfer T.; Doğu Akdeniz Mutfağında Gaziantep Yemekleri, C. 1-2, Gaziyurt Matbaası, Gaziantep, 1994.
Ünsal, Ayfer T.; Ayıntab’dan Gaziantep’e Yeme İçme, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, 248 s.
Ünver, A. Süheyl, Tarihte 50 Türk Yemeği, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1948. 11, 46 s.
Ünver, A. Süheyl; Türkiye Gıda Hijyeni Tarihinde Fatih Devri Yemekleri, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1952, XII, 108, [16] s. (resim).
Yaman, Rennan (Haz.); Ispanak Yemekleri, Konya Kültür ve Turizm Derneği Yayınları, Ankara, 1988, 34 s.
Yardımcı, Mehmet – İsmail Doğan – Zeki Kaymaz – Hüseyin Şahin; Malatya Mutfak Kültürü, Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, Ankara, 2001, x, 201 s. (resimli).
Yardımcı, Saime; Konya Mutfağından, Konya, 2000.
Yeğen, Ekrem Muhittin; Alaturka-Alafranga Soğuk Yemekler-Mezeler-Salatalar, C. 4,İnkılâp Kitabevi, İstanbul, ty., 767 s. (renkli resimler).
Yeğen, Ekrem Muhittin; Alaturka-Alafranga Tatlı-Pasta Öğretimi, C. 3,İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1996, 750 (renkli resimler) (16. bs.).
Yeğen, Ekrem Muhittin; Alaturka-Alafranga Yemek Öğretimi ve Sofra Düzeni, Sofra Görgüsü, C. 1, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1996, 386 s., (renkli resimler) (18. bs.).
Yeğen, Ekrem Muhittin; Alaturka-Alafranga Yemek Öğretimi ve Sofra Düzeni, Sofra Görgüsü, C. 2, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, ty., XL, 783 s., (32 s. renkli resim).
[Yeğtaş], Ahmed Muhtar, Hacıbeyzâde; Aş Evi. Amelî Nazarî Aşçılık Sofracılık, Matbaa-i Osmaniye Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 1332 [1914], 166 s. (3 kitap olarak düşünülen eserin 1. kitabı ile 2. kitabın baş tarafı yayımlanmıştır).
Yemek Kitabı. Tarih – Halkbilimi – Edebiyat [YK], Haz.: M. Sabri Koz, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2002, xi, 818 s (genişletilmiş 2. bs. İstanbul, 2003, xiii, 1045 s.).

önceki sayfa   Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15   sonraki sayfa
 
  ARAMA Anasayfa | Hakkımızda | Telif Hakları | İletişim | Site Haritası
 
(c) Yayın Hakkı 2011 Turkish Cultural Foundation
Turkish Cultural Foundation | Turkish Culture | Turkish Music Portal | Turkish Culture Shop