TÜRK MUTFAĞI TARİHİ
YEMEK ve SOSYAL HAYAT
KARDEŞ MUTFAKLAR
HALK MUTFAĞI
TARİFLER / REÇETELER
MALZEMELER
 
 
 
 
MAKALELER
SÖZLÜK
BİBLİYOGRAFYA
ADRESLER / LİNKLER
 
 
BIBLIYOGRAFYA


Bitkilerden Şifalı Çaylar, Red.: Tanya Kavlaklı, Önsöz: Gisela Kavlaklı, İstanbul, 1993, 89, 7 s. (2. bs. İstanbul, 1994).
Bober, Phyllis Pray; Tarih Öncesinden Ortaçağa Sanat, Kültür ve Mutfak [kapakta: Antik ve Ortaçağda Yemek Kültürü. Sanat, Kültür ve Mutfak. Eski Çağlardan 70 Yemek Tarifi], Çeviren: Üstün Tansel, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003, 500 s. (resimli).
Bozis, Sula; İstanbul Lezzeti: İstanbullu Rumların Mutfak Kültürü, Çev.: Foti Benlisoy – Stefo Benlisoy, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2000 , 96 s.
Bozis, Sula; Kapadokya Lezzeti: Kapadokyalı Rumların Yemek Kültürü, Çev.: Katerina Proku Türker, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2004, 72 s.
Bölgesel Yemekleri ile Türk Mutfağı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Şubesi yay., Ankara, 1981, 76 s. (teksir).
Bulut, Ahmet (der.); Elazığ-Harput Yemekleri, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, İst., 2001, 79 s.
Cerrahoğlu, Abdurrahman; Sofra Nimetleri (Uygulamalı Yemek Kitabı), Timaş Yayınları, İstanbul, 2002, 400 s., [32 s. renkli resim].
Cılızoğlu-Eryılmaz, Leman; Türk Mutfağından Seçme Yemekler, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997, 588 s.
Civelek, Hülya; Hamsi. Karın Doyuran Mizah, Eğlendiren Yemek Kitabı-, Alfa Yayınları, İstanbul, 2004, 100 s. (resimli).
Civelek, Hülya; Karadenizde Lezzet Yolculuğu, İnkılâp Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2006.
Coşkun, Osman (haz.); İkizderemiz, [İstanbul], 2002, 128 s. (resimli) (Bkz.: s. 16).
Cumhuriyetin 75. Yılında Arapkir, Haz.: Hazırlama Komitesi, İstanbul, 1998, 156, [14], [24] s. (resimli) (yemekler: s. 58-59).
Çelebi, Cesim; Vadideki Güzel Şehir Bitlis, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Yayınları, Ankara, 1999, 224 s. (s. 192-206).
Çelik, Ali; Trabzon-Şalpazarı Çepni Kültürü, Trabzon Valiliği il Kültür Müdürlüğü Yayınları, Trabzon, 1999, s. 519-528.
Çıkla, Fatma; Çukurova Yemekleri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1998, 279 s.
Çınar, Ali Abbas; Halil İbrahim Sofrası (Yemek, Yiyecek ve İçecek Üzerine Halk Şiirleri). İnceleme – Metin, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2005, XV, 336 s.
Çimrin, Hüseyin; Antalya Folkloru. Gelenekler – Görenekler, 1. Kitap, Akdeniz Kitabevi Araştırma Dizisi, İstanbul, 1984, 224 s. (s. 192-206).
Dalby, Andrew; Bizans’ın Damak Tadı, Çev.: Ali Özdamar, Yay. haz.: Nazlı Pişkin, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004, 256 s.
Dalby, Andrew; Tehlikeli Tatlar. Tarih Boyunca Baharat, Çev.: Nazlı Pişkin, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004; 280 s. (res.).
Dalby, Andrew–Sally Grainger, Antik Çağ Yemekleri ve Yemek Kültürü, Homer Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2001, ... s. (resimli) ????
Davidson, Alan; Akdeniz Balık Yemekleri, Çev.: Tuba Odabaşı Karul, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000, 432 s. (2. bs. 2002).
Dengizer, Necdet; Yemek Kitabı, İstanbul, 1959, 151 s. (yb. 160 s., 1980).
Deniz, Nur Sözmen; Birecik Yöresel Yemekleri, Birecik Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, (bt. ve by. yok), 140 s.
der Haroutunian, Arto; Middle Eastern Cookery, Pan Books, Londra, 1984.
Deveciyan, Karekin; Türkiye’de Balık ve Balıkçılık, Çeviren: Erol Üyepazarcı, Aras Yayıncık, İstanbul, 2006, 576 s., resimli (1915’te “Balık ve Balıkçılık” adıyla Osmanlıca, 192?’da “Pêche et Pêcheries en Turquie” adıyla Fransızca olarak yayımlanan eserin Fransızca basımından yapılmış çevirisi).

önceki sayfa   Sayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   sonraki sayfa
 
  ARAMA Anasayfa | Hakkımızda | Telif Hakları | İletişim | Site Haritası
 
(c) Yayın Hakkı 2011 Turkish Cultural Foundation
Turkish Cultural Foundation | Turkish Culture | Turkish Music Portal | Turkish Culture Shop