English  
TÜRK MUTFAĞI TARİHİ
YEMEK ve SOSYAL HAYAT
KARDEŞ MUTFAKLAR
HALK MUTFAĞI
TARİFLER / REÇETELER
MALZEMELER
 
Giriş
İç Asya
Batı Türkistan
Azeri
Kerkük
Kıbrıs
Kırım Tatar
Adalar (Ege)
Bulgaristan
Batı Trakya
İran Türk
Kürt Mutfağı
Üsküp Göçmenleri
Ermeni Mutfağı
Laz Mutfağı
Rum Mutfağı
Musevi Mutfağı
Süryani Mutfağı
Kafkas Halkları Mutfağı
 
 
 
MAKALELER
SÖZLÜK
BİBLİYOGRAFYA
ADRESLER / LİNKLER
 
 

Kardeş Mutfaklar

Türklerin, İç Asya kökenli bir topluluk olarak tanınmalarına rağmen 9. yüzyıldan itibaren Ön Asya, Kafkaslar, Orta doğu ve Anadolu’da sürdürdükleri yaşam sayesinde, yalnızca Asyalı bir toplum olarak sayılamayacakları ortadadır. Yukarıda sayılan coğrafyadaki yerleşik kültürlerle çok yakın bir ilişki içinde oldukları da muhakkaktır. Kısa süre içinde bir imparatorluk kurmaları ile birlikte yönetim ilişkileri, kültürel ilişkilerle perçinleşmiş ve çok sayıda toplulukla kültür alışverişinde bulunmuşlardır. Komşu Mutfaklar olarak ele aldığımız ve örneklendirdiğimiz yemek kültürlerinin yanında, bu kültürlerle iç içe geçmiş, Türk topluluklarının özgün mutfaklarının da ele alınmasında yarar görüyoruz. Kardeş Mutfaklar olarak değerlendirdiğimiz bu yemek kültürleri, Türklerin damak zevklerinin geniş bir coğrafyadaki yansımaları  olarak karşımıza çıkmaktadır. Birbirinden farklı adlarla anılan bu toplulukların yemek-içmek alışkanlıkları ne biçimde oluşmaktadır? Bu insanların damak zevkleri hangi yönlerde gelişme göstermiştir? Çevresel faktörlerin yanında kimliğin yemek kültürüne etkisi ne olmuştur? sorularının yanıtını bu bölümde bir nebze dahi olsa bulabileceğimizi düşünüyoruz.

Yemek kültürünü en fazla etkileyen öğeler  olan coğrafya ve iklim, insanın beslenme alışkanlıklarında ve ihtiyaçlarında önemli bir yer tutar. Ancak bununla birlikte topluluğun tüm kültürel değerleridir onun damak zevkini oluşturan. İç Asya'dan, Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Ege sahillerine kadar, Türkmenlerin, Tatarların,  Azerilerin, Özbeklerin vd. nasıl bir mutfak kültürüne sahip olduklarını bu bölümde bulmak mümkün olacak.

 
 
  ARAMA Anasayfa | Hakkımızda | Telif Hakları | İletişim | Site Haritası
 
(c) Yayın Hakkı 2011 Turkish Cultural Foundation
Turkish Cultural Foundation | Turkish Culture | Turkish Music Portal | Turkish Culture Shop