Sunuş Malzemeler ve Ürünler
Malzemeler ve Ürünler

Beslenme şüphesiz ki tüm canlıların yaşamlarını devam ettirebilmek için gereklidir. Yemek yeme alışkanlıkları ve bir kültürün mutfağını oluşturan malzemeler coğrafi koşullara ve iklime bağlıdır. Orta Asya’dan gelen göçmen Türkler, Anadolu’ya yerleştiklerinde daha önceden tanıyıp bilmedikleri birçok ürünle tanışmışlar ve zamanla bu ürünleri kendi mutfak kültürlerine entegre etmişlerdir.

Türkiye coğrafyasında yetişen çok fazla ürünün olmasının  yanı sıra, Türkler kendi kültürlerine has, kimi zaman bir ihtiyaçtan kimi zamansa fazla olan bir malzemeyi değerlendirme gereği duyduklarından farklı farklı ürünler üretmişlerdir. Günümüze kadar gelen yoğurt, kurut, pastırma, cevizli sucuk gibi Türk mutfağına has ürünlerin ortaya çıkışı bu sebeplere dayanmaktadır.

Source: http://www.turkish-cuisine.org/malzemeler-ve-urunler-7/sunus-malzemeler-ve-urunler-217.html