OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE
Osmanlı Coğrafyasındaki Mutfak Kültürleri

Türklerin, İç Asya kökenli bir topluluk olarak tanınmalarına rağmen 9. yüzyıldan itibaren Ön Asya, Kafkaslar, Orta doğu ve Anadolu’da sürdürdükleri yaşam sayesinde, bu coğrafyadaki yerleşik kültürlerle çok yakın bir ilişki içersinde olmuşlardır.

Döneminin en güçlü imparatorluklarından olan Osmanlı İmparatorluğu, sınırlarını genişlettikçe himayesine giren farklı kültürdeki toplulukların sayısı gitgide artmıştır. Kendi dinlerini ve kültürlerini yaşamakta serbest bırakılan bu topluluklarla çeşitli kültür alışverişlerinde bulunulmuştur.

“Osmanlı’dan günümüze” olarak ele aldığımız ve örneklendirdiğimiz yemek kültürlerinin yanında, bu kültürlerle iç içe geçmiş, Türk topluluklarının özgün mutfakları da ele alınmıştır. Bu yemek kültürleri, Türklerin damak zevklerinin geniş bir coğrafyadaki yansımaları  olarak karşımıza çıkmaktadır.

İç Asya'dan, Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Ege sahillerine kadar, Türkmenlerin, Tatarların,  Azerilerin, Özbeklerin ve diğerlerinin nasıl bir mutfak kültürüne sahip olduklarını bu bölümde bulmak mümkün olacaktır.

Source: http://www.turkish-cuisine.org/ottoman-heritage-3.html