Tarım Turizmi
Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri

Öncelikle dünyada daha sonra Türkiye’de belli başlı sivil toplum kuruluşlarının başlattığı bir uygulama olan ekolojik çiftlik ziyaretlerinde ekolojik tarım yapan çiftçilerle tüketicilerin bir araya gelerek aralarındaki ilişkişkilerin güçlenmesi ve sorumluluk bilinçlerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Bu ziyaretler tarım turizmi adı altında, gönüllülerin ekolojik tarım yapılan çiftliklerde konaklama ve yiyecek karşılığında çiftçiye yardımcı olma, onların sağlamaya çalıştığı ekolojik üretimi destekleme ve sürdürebilirliliği sağlayarak bu çabalarına ortak olmak yatmaktadır.

Gönüllü olarak çalışmak isteyen ve gönüllü çalışana ihtiyacı bulunan kişi ve organizasyonları bir araya getiren kuruluşlar sayesinde, ortaya çıkan fikirler, bilgi alışverişi ve üretim her iki taraf için de çok büyük faydalar sağlamaktadır. Bu sayede öğrenilenleri başkaları ile paylaşmak, doğal kaynaklarımızı korumak, biyolijik çeşitliliği ve sürdürülebilirliği sağlamak, insanoğlunun en önemli sorumluluklarından biri haline gelmiştir.

Source: http://www.turkish-cuisine.org/yemek-turizm-13/tarim-turizmi-59.html